Obecná knižnica Rabča - catalogue Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Terms for field Subject - part Pr  

LANius


Parts : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, back

For slow connection : P-Po, Pr, Ps-Py
  << Search for all documents - here are used terms : >>  
práca (8)
práca riadiaca (4)
práca s drevom (1)
práca sociálna (29)
práca sociálna terenná (Čes.. (1)
práca stranícka (1)
práca výchovná (1)
práca výchovno-pedagogická (1)
práce amatérske (1)
práce bakalárske (1)
práce diplomové (2)
práce kvalifikačné (1)
práce literárne (1)
práce remeselné (62)
práce remeselnícke amatérske (1)
práce ručné (23)
práce seminárne (1)
práce umelecké (4)
práce záverečné (1)
práce zimné (1)
pracovné listy (1)
pracovné vztahy (1)
pracovné vzťahy (4)
pracovníci osvetoví (1)
pracovníci sociálni (2)
pracovníci vedúci (1)
pracovníčky pomocné (1)
pracovník sociálny (2)
Practice teaching (2)
Praha (5)
prakticizmus (1)
praktické príručky (6)
pramene (1)
pranie (2)
pranostiky (2)
práva ľudské (3)
práva občanov (1)
práva občianske (1)
práva žien (5)
pravda (1)
pravek
praveké zvieratá (1)
pravidlá (5)
pravidlá spoločenské (5)
právna zodpovednosť (1)
právne predpisy (1)
pravný poriadok (1)
právo
právo /téma lit./ (4)
právo komunitárne (1)
právo ľudské (1)
právo pracovné (5)
právo reprodukčné (1)
právo rímske (1)
právo socialistické (1)
právo útavné (1)
pravopis
prax (1)
prax pedagogická (1)
prax sociálna (1)
prax veterinárna (1)
Prayers (1)
pre deti a mládež (1)
pre-primary education (1)
Preachers (1)
predaj (5)
predčitateľská gramotnosť (1)
predhistória (1)
predmetová didaktika (3)
predmety úžitkové (1)
predmety vyučovacie (1)
prednášky (7)
prednes umelecký (1)
predpisy (1)
predpisy bezpečnostné (1)
predpisy lekárske (1)
predpisy právne (7)
predpisy spoločenské (1)
predstavitelia (2)
predstavy (1)
predškoláci (1)
Predškolská a primárna vých.. (17)
predškolská výchova (52)
predškolská výchová (1)
Predškolská výchova (1)
predškolská výchova -- medz.. (1)
predškolský vek (1)
prehľady
prehľady fotografické (1)
prehľady chronologické
prehľady informačné (1)
prehľady stredoškolské
prechodníkové konštrukcie (1)
prejav hlasový (2)
prejav výtvarný (1)
prejavy (8)
prejavy životné (1)
preklady (1)
preklady básnické (3)
preklady umelecké (2)
prekonávanie (3)
premávka (1)
prenasledovanie (2)
prenos (2)
Preschool education
Preschool children (4)
Presley, Elvis-(spevák, skl.. (1)
prestavba (3)
presviedčanie (1)
preškolská výchova (2)
pretekári (3)
preteky (3)
Preteky mieru (1)
prevádzka (1)
prevencia (20)
prevencia (sociálna práca) (1)
prevencia (sociálne problémy (1)
prevencia (sociálne problém.. (2)
prevencia drogová (2)
prevencia lavínová (1)
prevencia ochorení (1)
prevencia(práca sociálna) (3)
Prevention (social problems) (2)
prevrat (1)
prezident novozvolený (1)
prezidenti (3)
prežitie (2)
priateľstvo (4)
príbehové prózy (9)
pribehy (1)
príbehy (35)
príbehy autentické (3)
príbehy autobiografické (3)
príbehy autorské
príbehy biblické (19)
príbehy biografické (1)
príbehy cestopisné (3)
príbehy cirkusové (1)
pribehy detske (3)
príbehy detské (1)
pribehy dievčenske (2)
príbehy dievčenské (1)
príbehy dobrodružné (1)
príbehy ezoterické (1)
príbehy fantastické (32)
príbehy historické (4)
príbehy chlapčenské (1)
príbehy indické (2)
príbehy kresťanské (1)
príbehy kriminálne (5)
príbehy ľúbostné (3)
pribehy maďarske (1)
príbehy náboženské (4)
príbehy o deťoch
príbehy o dievčatách (2)
príbehy o koňoch (6)
príbehy o láske (5)
príbehy o medveďoch (1)
príbehy o povolaniach (2)
príbehy o prírode (9)
príbehy o psoch (8)
príbehy o viere (1)
príbehy o vílach (1)
príbehy o zvieratách (>99)
príbehy o zvieratách -- lit.. (1)
príbehy o zvieratkách
príbehy o ženách (8)
príbehy poľovnícke (3)
príbehy poučné (8)
príbehy povojnové (1)
príbehy prázdninové
príbehy pre deti (>99)
príbehy pre mládež (6)
príbehy rodinné
príbehy romantické (2)
príbehy rozprávkové (5)
príbehy skutočné (6)
príbehy slovenské (1)
príbehy spoločenské (9)
príbehy školské (7)
príbehy vedeckofantastické (6)
príbehy vianočné (1)
príbehy vojnové (7)
príbehy vojnové slovenské (1)
príbehy zo súdnej siene (2)
príbehy žien (1)
príčiny (4)
priebeh (3)
priemysel (4)
priemysel automobilový (1)
priepasti (1)
prieskum (1)
priestor kozmický (1)
Priests (1)
Prievidza (1)
prijímače televízne (2)
príklady (9)
príklady a riešenia
Primaciálny palác, Bratisla.. (1)
princezné (3)
princípy (3)
prípadové štúdie (2)
prípady kriminálne (1)
príprava (56)
príprava jedál (3)
príprava jedál a pokrmov (1)
Prír.č. (1)
príroda
príroda a kultúra (1)
prírodná liečba (1)
prírodné  pamiatky (1)
prírodné antibiotiká (1)
prírodné jav (1)
prirodné liečiteľstvo (2)
prírodné liečiteľstvo (1)
prírodné materiály (1)
prírodné pamiatky (1)
prírodné vedy (3)
prírodné zaujímavosti (1)
prírodné zdroje (1)
príruč (1)
priručka (1)
príručka (1)
priručky
príručky (>99)
príručky chronologické (3)
príručky informačné (1)
príručky náučné (9)
príručky obrazové (3)
príručky odborné (6)
príručky populárne
príručky populárnonáučné (49)
príručky postgraduálne (1)
príručky praktické (>99)
príručky pre amatérov (61)
príručky pre deti (20)
príručky pre mládež (3)
príručky pre samoukov (1)
príručky programátora (1)
príručky študijné (1)
príslovia (9)
príslovia a porekadlá (1)
príspevky (1)
prístroje fotografické (1)
prívesy obytné (1)
príznaky (2)
Probability theory (1)
probacie - interdisciplinár.. (1)
Problem families (1)
Problem children (1)
problemové deti
problémové deti (3)
problémové rodiny (1)
problémoví žiaci (1)
problémy (9)
problémy filozofické (2)
problémy globálne (6)
problémy manželské (1)
problémy metodologické (1)
problémy pracovné (1)
problémy psychické (2)
problémy sociálne (4)
problémy sociálno-ekonomické (1)
problémy teoretické (1)
problémy výchovné (1)
problémy životné (2)
proces politický (1)
proces socializácie (1)
proces transformačný (1)
procesný manažment (1)
procesory tabuľkové (1)
procesy (1)
procesy komunikačné (1)
procesy politické (1)
procesy psychické (2)
procesy stochastické (1)
procesy súdne (1)
procesy vzdelávacie (1)
produkty (1)
profesia učiteľská (3)
profesie (2)
profesie pomahajúce (2)
profesijna príprava (1)
profesijné kompetencie (5)
profesijný rozvoj (1)
profily (7)
prognó (1)
prognostika (2)
prognózy (3)
Program cezhraničnej spolup.. (1)
Programming (1)
programovacie jazyky (1)
programovacie systémy (1)
programovanie (17)
programovanie automatické (1)
programovanie počítačové (1)
Programovanie. Softvér (1)
Programové vybavenie. Progr.. (1)
programy cvičebné (1)
programy komprimačné (1)
programy počítačové (4)
programy výrobné (1)
programy vzdelávacie (1)
programy vzdelávacie ČR (1)
Project management (1)
projektovanie (3)
projektové vyučovanie (2)
projektový manažment (2)
projekty (1)
projekty medzinárodné (1)
projekty vzdelávacie (2)
Prometeus-(titan, mýtický s.. (1)
Pronunciation (1)
propagácia (1)
propaganda imperialistická (1)
proroci (1)
proroctvá (3)
prosociálna výchova (1)
prospech školský (1)
prostredie (2)
prostredie Egypta staropvek.. (1)
prostredie háremu (1)
prostredie módy (1)
prostredie oceánov a morí (1)
prostredie životné
prostriedky (1)
prostriedky čistiace (1)
prostriedky dopravné (1)
prostriedky pracie (1)
protidrogová politika (1)
Provensálsko(Francúzsko) (1)
Proverbs (1)
próza (>99)
próza americká
próza anglická
próza austrálska (3)
próza česká (1)
próza detská
próza historická (4)
próza historická - Slovensk.. (1)
próza kanadská (2)
próza pre deti (1)
próza slovenská (24)
próza slovenská - deti a ml.. (1)
próza švédska (2)
prózy autobiografické (6)
prózy autorské
prózy biografi (1)
prózy biografické (2)
prózy cestopisné (1)
prózy dedinské (2)
prózy didaktické (1)
prózy experimentálne (1)
prózy fantazijné (1)
prózy fiktívne (1)
prózy filozofické (2)
prózy historické (3)
prózy historiografické (3)
prózy humoristické
prózy humoristicko-satirické (4)
prózy krátke (5)
prózy lyrické (3)
prózy meditatívne (1)
prózy metaforické (1)
prózy o deťoch
prózy o prírode (1)
prózy o škole (1)
prózy o zvieratách (4)
prózy o ženách (3)
prózy poetické (1)
prózy príbehové (28)
prózy príbehové detektívne (1)
prózy psychologické (2)
prózy satirické (6)
prózy sociálne (1)
prózy spoločenské (3)
prózy spomienkové (1)
prózy symbolické (1)
prózy životopisné (1)
prvá pomoc (6)
prvá svetová vojna
prvá svetová vojna, 1914-19.. (1)
prvky chemické (1)
prvky logické (1)
Prvý českoslove (2)
Prvý máj (1)
In parentheses is number of term occurrence.