Obecná knižnica Rabča - catalogue Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Terms for field Subject - part V  

LANius


Parts : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, back

 
  << Search for all documents - here are used terms : >>  
Vacek, Miroslav-(generál ar.. (1)
Vajanský, Svetozár Hurban-(.. (3)
vajcia (2)
valencia (lingvistika) (1)
Values (1)
vampirizmus (3)
varenie (1)
Varsik, Branislav-(historik.. (1)
Varšava (Poľsko) (1)
Varšavské povstanie (1944 :.. (1)
Varšavské povstanie r.1944 (1)
väznenie (1)
väzni (3)
väznice (1)
včela medonosná (1)
včelárstvo
včely (8)
večnosť (nábož.) (1)
veda (28)
veda - zaujímavosti (1)
veda kognitívna (1)
veda literárna (3)
Veda. Všeobecnosti. Základy.. (5)
vedci (1)
vedci sovietski (1)
vedecké pokusy (2)
vedecko-fantastické romány
vedeckofantastické romány
vedenie (1)
vedenie ľudí - manažment (1)
vedkyne (1)
vedľajšie účinky liekov (1)
vedomie (6)
vedomie národné (1)
vedomosti (1)
vedy (1)
vedy kognitívne (1)
vedy literárne (1)
Vedy o Zemi. Geologické vedy (1)
vedy prírodné (3)
vedy spoločenské (4)
vegetariánstvo (1)
vehicles (1)
vek (1)
vek dojčenský (1)
vek predškolský (18)
vek stredný (1)
vek školský (5)
vek školský mladší (2)
veľhory (1)
velitelia sovietski (1)
Veľká Británia (1)
Veľká francúzska revolúcia-.. (5)
Veľká Morava (9)
Veľká vlastenecká vojna (21)
veľkí majstri (1)
Veľkomoravská ríša (5)
Venezuela (2)
VENTURA(procesor grafický) (1)
verejná správa (1)
verejné financie (1)
verejné právo (1)
veriaci (1)
veršíky (5)
veršíky pre deti (1)
veršované rozprávky (22)
veršovanky (2)
vesmír (23)
vesmír -- výklady populárno.. (1)
veterány (1)
veterinárstvo (1)
vetné členy (1)
vetné konštrukcie (1)
vety dvojčlenné (1)
vety jednočlenné (1)
Veuster, Damián de (kňaz) (1)
Vianoce (7)
vianočné príbehy (1)
vianočné tradície (1)
vianočné zvyky (1)
viazanie (2)
videnia (1)
Viedeň (2)
viera (2)
viera kresťanská (3)
viera kresťanská -- príručky (1)
viera náboženská (3)
Vietnam (1)
Vikingovia (1)
vína ovocné (2)
vinič (3)
víno (1)
vinohradníctvo (1)
vinše (4)
vírusy (1)
vitalita (1)
Vitality (1)
vitamíny (2)
vkus (2)
vkus umelecký (1)
vláda (2)
vlaky (1)
vlastiveda (3)
vlastiveda literárna (1)
vlastivedné monografie (1)
vlastnosti (4)
vlastnosti fyzikálno-chem (1)
vnímanie (1)
vnímanie mimozmyslové (1)
vnímanie zmyslové (1)
vnútorná politika (1)
vnútropodniková kontrola (1)
Vnútropolitický vývoj, poli.. (1)
Vocabulary (2)
Vocational qualifications (1)
voda (3)
vodiči (3)
vodne zariadenia (1)
vodnici (1)
vodovody (1)
vody minerálne (1)
vojaci (2)
vojaci československí (1)
vojaci sovietski (1)
vojenstvo (1)
vojna - Afganistan - 21. st.. (1)
vojna 2. svetová - próza (1)
vojna občianska (5)
vojna peloponézska (1)
vojnové príbehy (2)
vojnové romány
vojnové zločiny (1)
vojny (1)
vojny hviezdne (1)
vojny jadrové (1)
vojny občianske (18)
vojny psychologické (1)
vojny rusko-japonské (1)
vojny svetové (1)
vojny vzájomné (1)
Vojtaššák, Ján-(biskup ríms.. (1)
vojvodcovia (1)
Vojvodina (Srbsko) (2)
voľba povolania (2)
voľby (7)
volejbal (1)
voliéry (1)
voľný čas (4)
voľný čas detí (1)
VOSR (5)
Voštová, Alena, 1939- (1)
vozidlá (1)
vozidlá motorové (1)
vozidlá železničné (1)
vplyv (4)
vplyv médií (1)
vplyvy (2)
vplyvy jazykové (1)
vrstvy stredné (1)
vŕtačky (1)
vrtuľníky (1)
vrtulníky bojové (1)
vrtulníky civilné (1)
vstup (1)
všeobecná didaktika (1)
Všeobecná teória výchovy, v.. (1)
všeobecné vedomosti (3)
všeobecnosti (1)
všeobecnosti a zaujímavosti (6)
vši (1)
vtáky
vtáky exotické (2)
vtáky okrasné (1)
vtipy (3)
vtipy ľudové (1)
vtipy politické (1)
vulkany (1)
výbava (1)
vybavenie (1)
vybavenie programové (1)
vybavenie technické (2)
výbe (1)
výber (55)
výber partnera (2)
výber z diela (2)
výbery (8)
výbery knižné (>99)
výcvik
vydania dvojjazyčné (1)
vydry (1)
vyhynuté druhy (1)
vyhynuté živočíchy (1)
vychádzky (1)
Východoslovanské literatúry (1)
výchova
výchova - psychologické asp.. (1)
výchova a vzdelávanie
Výchova a vzdelávanie (19)
Výchova a vzdelávanie zvláš.. (9)
výchova citová (1)
výchova detí
výchova dieťaťa
výchova estetická (18)
výchova etická (2)
výchova globálna (1)
výchova hlbinná (1)
výchová informačná (1)
výchova informatická (1)
výchova inkluzívna (1)
výchova integrovaná (1)
výchova k rodičovstvu (3)
výchova kresťanská (1)
výchova mimoškolská (1)
výchova mládeže (1)
výchova morálna (1)
výchova náhradná (1)
výchova náhradná rodičovská (1)
výchova osobnostná (2)
výchova pre voľný čas (1)
výchova predškolská (1)
výchova prosociálna -- škol.. (1)
výchova psa (1)
výchova rodinná
výchova sexuálna
výchova sociálna (1)
výchova spoločenská (1)
výchova školská (2)
výchova telesná (6)
výchová umelecká (1)
výchova v rodine (2)
výchova výtvarná (7)
výchova zdravotná (2)
vychovávatelia (1)
výchovné poradenstvo (1)
vyjadrovanie mimojazykové (1)
vyjednávanie (1)
výklady (26)
výklady dokumentárne (1)
výklady náboženské (9)
výklady populá (1)
výklady populárne (8)
výklady populárnonáučné (>99)
výklady populárnonáučné pre..
výklady populárnonáučné pre.. (33)
výklady populárnovedecké (3)
výklady pre deti (2)
výklady psychologické (1)
výklady vedecké (1)
vykurovanie (1)
výlety (1)
vylúčenie sociálne (1)
vynálezcovia (2)
vynálezy (6)
vynálezy a objavy (1)
vyobrazenia (4)
výpočtová technika (3)
výpočty (3)
výrazy nesprávne (1)
výrazy správne (1)
výroba
výroba v domácnosti (1)
výrobky (4)
výrobky drevárske (2)
výrobky textilné (1)
výrobky úžitkové a umelecké (1)
výrobky včelárske (1)
výročie 40. (1)
výroky (5)
výsadba (2)
vysielanie rozhlasové (1)
vysielanie televízne (1)
výskum pedagogický (1)
výskum podmorský (1)
výskum pôdy (1)
výskum psychologický (1)
výskumy
výskumy archeologické (2)
výskumy pedagogické (1)
výskumy pedagogicko-psychol.. (1)
výskumy psychologické (2)
výskumy vedecké (1)
výskumy zemepisné (1)
výskyt (7)
výskyt geografický (1)
výsledky (1)
výsledky a riešenia úloh (2)
vyslobodenie (1)
výslovnosť (4)
Vysoké Tatry (6)
vysokoškoláci (1)
vysokoškolské učebnice (>99)
vysťahovalecká or (1)
vysťahovalectvo slovenské (4)
výstavba (4)
vystupovanie verejne (1)
výstupy národné (1)
vyšetrovanie (1)
vyšívanie (8)
vyšívanie krížikové (2)
výšivky (4)
výšivky ľudové (2)
výšivky plné (1)
výšivky slovenské (5)
Vyššie duševné procesy (1)
výťažky rastlinné (3)
výtlačky povinné
vytváranie (2)
výtvarná výchova (3)
výtvarné dielne (1)
výtvarné práce
výtvarné práce z papiera (5)
výtvarné techniky (3)
výtvory prírodné (1)
výtvory z papiera (1)
vyučovacie metody (1)
vyučovacie metódy (2)
vyučovacie predmety (1)
vyučovanie (31)
vyučovanie cudzích jazykov (1)
vyučovanie integrované (1)
vyučovanie jazykov (2)
vyučovanie pracovné (1)
vyučovanie skupinové (1)
vyuka jazyková (1)
využitie
využívanie (4)
vývhova integrovaná (1)
vývin (9)
vývin psychický (4)
vyvinová psychológia
Vývinová psychológia. Psych.. (3)
vývoj (33)
vývoj dieťata (8)
vývoj dieťaťa (7)
vývoj duchovný (1)
vývoj historický (2)
vývoj hospodársko-spoločens.. (1)
vývoj morálny (2)
vývoj osobnosti (3)
vývoj poli (1)
vývoj prenatálny (1)
vývoj reči (1)
vývoj svetový (1)
vývoj technický (1)
vývojová psychológia (1)
vývojové poruchy (1)
význam (6)
význam výchovný (1)
významné ženy (3)
výživa (25)
výživa človeka (1)
výživa zdravá (1)
vzbury (1)
vzdelanie (2)
vzdelávacie inštitúcie (1)
vzdelavacie programy (7)
vzdelávacie programy (2)
vzdelávanie (33)
vzdelávanie -- ekonomické a.. (1)
vzdelávanie alternatívne (1)
vzdelávanie dospelých (3)
vzdelavanie inkluzívne (1)
vzdelávanie integrované (2)
vznik (28)
vzorce (2)
vzorce matematické (1)
vzory
vzory (motívy) (2)
vzory čipkové (1)
vzťahy
vzťahy ekonomické (1)
vzťahy interpersonálne (1)
vzťahy kultúrne (1)
vzťahy manželské
vzťahy medziľudské -- muži.. (1)
vzťahy medzinárodné (6)
vzťahy ná (1)
vzťahy partnerské -- muži -.. (1)
vzťahy pracovné -- muži --.. (1)
vzťahy predmanželské (1)
vzťahy rasové (2)
vzťahy vzájomné (1)
In parentheses is number of term occurrence.